REGULAMIN

Stowarzyszenia Krótka Piłka

  1. Stając się członkiem Stowarzyszenia Krótka Piłka zobowiązujesz się do wypełnienia i podpisania Deklaracji  Członkowskiej.
  2. Warunkiem uczestniczenia dziecka/podopiecznego  w zajęciach sportowych jest pisemna zgoda lekarza
  3. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych trenerów dla dziewcząt i chłopców.
  4. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 90 minut.
  5. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Stowarzyszenia Krótka Piłka to 95 pln netto. Opłaty można wnosić na konto bankowe o numerze: 1712 4015 4511 1100 1061 4178 62. Składka jest niezmienna i nie zależy od ilości obecności na treningach. Przelew lub wpłatę należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca.
  6. Stowarzyszenie Krótka Piłka zapewnia zaplecze sportowe (hala sportowa, siatki, piłki, trenażery)
  7. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie  treningów.
  8. Stowarzyszenie Krótka Piłka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni po zajęciach.
  9. Stowarzyszenie Krótka Piłka nie ponosi odpowiedzialności za dziewczęta i chłopców w drodze na trening oraz w drodze powrotnej z treningu.
  10. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka/podopiecznego oraz zezwalają na nieodpłatne udostępnianie wizerunku ( zdjęć oraz nagrań video z zajęć sportowych, zawodów) na stronie www.krotkapilka.org oraz na Facebook’u.