• Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Stowarzyszenia Krótka Piłka to 115 pln.
  • Opłaty należy wnosić na konto stowarzyszenia:

nr 1712 4015 4511 1100 1061 4178 62

  • Składka jest niezmienna i nie zależy od ilości obecności na treningach.
  • Przelew lub wpłatę należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca.
  • W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka; miesiąc którego dotyczy wpłata. (np. Jan Kowalski; Styczeń)

Załoga Krótkiej Piłki